Estil salsa (noies)

La salsa és un conjunt de ritmes i estils molt variats (mambo, rumba, son, guaracha...). Ball de parella de figures i improvisació. Aquests cursos, exclusius per a dones, centren l'atenció en el moviment corporal i l'estil femení d'aquest ball, potenciant la coordinació de braços, cames i malucs.